Pierwszoklasista na start


Zawirowania jakie towarzyszą edukacyjnej reformie lekko przyprawiają mnie o ból głowy. O ile w ogóle to co się aktualnie dzieje można nazwać reformą. Jakby się tak przyjrzeć to szkolnictwo polskie od dobrych 20 lat jest nieustannie reformowane. Ale nie o tym będzie dzisiejszy post.

Dziś będzie o bardzo fajnym zestawie materiałów dla ucznia, zintegrowanych i skorelowanych z podręcznikiem MEN Nasz Elementarz dla klasy 1 autorstwa Marii Lorek i Lidii Wollman. Materiały, które z powodzeniem mogą posługiwać się dzieciaki w szkole jak i w domu.


W skład zestawu wchodzą 4 ćwiczenia dostosowane do kolejnych części elementarza. Taką informację podaje wydawca... Nie widziałam elementarza to nie potwierdzę ale książeczki te z powodzeniem można realizować z dzieckiem w domowym zaciszu bez dostępności elementarza.

Krótko przedstawię Wam część 1 (pozostałe części są przygotowane na ten sam wzór).


Ćwiczenia są różnorodne... od ćwiczeń polonistycznych, przez matematyczne, społeczne, przyrodnicze, aż po elementy edukacji muzycznej oraz plastycznej. Na pasku nawigacyjnym umieszczonym w dolnej części każdej strony znajduje się nazwa bloku tematycznego (zgodnego z przewodnikiem MEN) oraz odsyłacz do stron elementarzowych. Natomiast tytuły poszczególnych stron oraz proponowane ćwiczenia i działania uczniów, nawiązujące do tematu dnia, do zagadnień omawianych w ramach danego bloku tematycznego, pozwalają nauczycielom na swobodne planowanie pracy z uczniami, a także ukierunkowują pracę uczniów podczas lekcji i w domu.

Jeśli chodzi o część polonistyczną to w części, w której wprowadzana zostaje nowa literka dziecko ma do czynienia z pewnym schematem: wprowadzenie litery, ćwiczenia doskonalące analizę i syntezę słuchową, ćwiczenia w pisaniu liter a także ćwiczenia i działania oparte na bazie wprowadzonych liter. Poza tym są ćwiczenia grafomotoryczne o zróżnicowanym stopniu trudności, kolorowanki, ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania liter, wyrazów i zdań z nowo poznanymi literami.Część matematyczna, w której wprowadzona zostaje nowa liczba dziecko również ma do czynienia ze stałym schematem: wprowadzenie liczby, zapis początkowo po śladzie, później samodzielnie, zadanie tekstowe i działania na liczbach. W części matematycznej dziecko ćwiczy klasyfikowanie, orientację przestrzenną i geometryczną, doskonali sprawność rachunkową, rozwiązuje zadania tekstowe, łamigłówki, zadania logiczne.


Uzupełnieniem proponowanego zestawu są dodatkowe zeszyty ćwiczeń.


Wesołe cyferki zawiera ćwiczenia wspomagające naukę liczenia oraz zbiór ciekawych zadań rachunkowych, logicznych, tekstowych, które rozwijają spostrzegawczość, zdolność logicznego myślenia, koncentracji i stanowią podstawę kształtowania wielu pojęć matematycznych. Ponadto niniejsza propozycja łączy naukę pisania i wykonywania typowych działań na liczbach z ćwiczeniami rysunkowymi i łamigłówkami, z kolorowaniem obrazków, z ćwiczeniami utrwalającymi umiejętności praktyczne, takie jak: mierzenie, ważenie, obliczenia pieniężne czy zegarowe.

Wesołe literki pełne są ćwiczeń zapewniających dziecku dodatkowy kontakt z głoskami i literami oraz kształtujące graficzną stronę pisma poprzez kolorowanie rysunków konturowych, pisanie po śladzie, pisanie liter w izolacji i w połączeniach, pisanie wyrazów i krótkich zdań.

Nowo poznane litery uczniowie piszą najpierw po śladzie w większej liniaturze, potem w liniaturze zmniejszonej i wreszcie w liniaturze formatu zeszytowego.

Myślę, że zaproponowany przez Wydawnictwo Pryzmat komplet ćwiczeń jest godny uwagi zarówno dla nauczycieli jak i rodziców pracujących z dziećmi w domu.

Ćwiczenia można zakupić osobno bądź w pakiecie. W pakiecie zawsze taniej a dodatkowo trwa właśnie obniżka więc może warto skorzystać.
Pakiet Pierwsze ćwiczenia
Pakiet Wesołe literki + Wesołe cyferki
 

Prześlij komentarz

0 Komentarze