Rusz głową z NIKOPozostając w tematyce polonistycznej, dziś na tapecie seria książeczek, które służą do utrwalania i doskonalenia umiejętności polonistycznych.Rusz głową - utwórz słowo przeznaczone jest dla pierwszoklasistów. Z książeczką ta dzieci poznają tajemnice pisowni wyrazów i układania prostych zdań. Wśród zadań znajdują się również zadania ćwiczące grafomotorykę... ślaczki, pisanie po śladzie czy rysowanie zgodnie z poleceniami. Poza tym znajdziemy tu ćwiczenia na wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Ćwiczenia utrwalające dzielenie słowa na głoski czy sylaby. Książeczka bardzo fajnie przygotowuje dzieci do edukacji na wyższym poziomie.

Nowe zadania - piszemy zdania przeznaczona jest dla uczniów klas 2. Celem tej książeczki jest pokazanie, jak należy pisać krótkie wypowiedzi na podany temat, redagować zdania opisujące osoby, zwierzęta, rośliny i przedmioty, pisać krótkie pozdrowienia, życzenia i listy oraz poprawnie je adresować. To wszystko jeszcze przed nami a właściwie przede mną razy 3 :)

Trudne zadania - piszemy wypracowania to z kolei książeczka dla uczniów klas 3. Pamiętam jaką zmorą w podstawówce było dla mnie pisanie opowiadań i wypracowań. O zgrozo. Może gdybym miała tak fajne pomoce byłoby mi łatwiej :) W książeczce tej dzieciaki nauczą pisać się zaproszenie, , ogłoszenie, list, opowiadanie i opis. Książeczka zawiera wiele ćwiczeń gramatyczno-stylistycznych prowadzących do nabycia umiejętności redagowania krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnych. Bardzo fajnie, mądrze wydana pomoc.POLECAMY!

Prześlij komentarz

0 Komentarze