Kocham się uczyć - odwracamy obrazki...
Kocham się uczyć – odwracamy obrazki, aby dziecko kochało czytać, nie bało się geometrii i czytania mapy na lekcjach geografii już sam tytuł wiele nam wyjaśnia z jaką pomocą dydaktyczną mamy do czynienia.


Dla kogo przeznaczona jest owa pomoc?
- dla dzieci uczących się czytać
- dla dzieci leworęcznych
- dla dzieci ze skrzyżowaną lateralizacją
- dla dzieci zagrożonych dysleksją

Kocham się uczyć - odwracamy obrazki...
to zestaw ćwiczeń przygotowanych przez Jagodę Cieszyńską, ćwiczeń które ułatwią dzieciom nabywanie umiejętności rozpoznawania odwróconych obrazków tematycznych i atematycznych.


Jak już wspomniałam pomoc zawiera ćwiczenia na wzorach tematycznych i atematycznych. Warto rozpocząć ćwiczenia od materiału konkretnego... dowolnej maskotki, autka czy innej zabawki dziecka... pokazać dziecku daną zabawkę odwróconą bokiem, odwróconą względem osi pionowej, poziomej...

W dalszym etapie pokazujemy dziecku kartę ze wzorami, wskazujemy obrazek umieszczony oddzielnie – po lewej stronie. Następnie wykonujemy obrót dłonią, aby przypomnieć dziecku zasadę odwracania obrazu w przestrzeni. Prosimy o wskazanie jak będzie wyglądał obrazek, gdy się go odwróci.


Wzory atematyczne, przez brak możliwości odwołania się do doświadczeń dziecka, są bardzo trudne w percepcji, dlatego ćwiczenia przygotowane przez Jagodę Cieszyńską są czteroetapowe...

Etap pierwszy

Pokazujemy dziecku kartę i prosimy o odszukanie takiego samego obrazka, jak ten znajdujący się po lewej stronie. Do poszukiwania służą tafelki foliowe z ilustracjami, które pozwalają szybko i bezbłędnie zidentyfikować odpowiedni obrazek.

Etap drugi

Pokazujemy dziecku kartę i prosimy o odszukanie takiego samego obrazka, jak ten znajdujący się oddzielnie po lewej stronie – ale już bez użycia foliowych tafelków.

Etap trzeci

Podnosimy dłoń do góry, pokazujemy jak się obraza (jest to wizualizacja odwrócenia dokonywanego w umyśle). Przykładamy tafelek do obrazka z lewej strony.

Odwracamy go w przestrzeni względem osi pionowej, zwracając uwagę dziecka na zmianę. Prosimy o odszukanie odwróconego obrazka używając tafelka.

Etap czwarty

Zadaniem dziecka jest samodzielne odszukanie obrazka odwróconego w przestrzeni względem osi pionowej.
W przypadku ćwiczeń z obrazkami tematycznymi nie posługujemy się tafelkami.
Ćwiczenia te można prowadzić także ze starszymi dziećmi stymulując wyobraźnię przestrzenną... ćwicząc obroty figur i przedmiotów o 90, 180 stopni na płaszczyźnie oraz w przestrzeni względem osi pionowej i poziomej.Prześlij komentarz

0 Komentarze