Czytanie ze zrozumieniem


Czytanie ma bardzo duże znaczenie w życiu każdego człowieka. Istotą czytania jest zrozumienie treści, które polega na analizie znaczenia poszczególnych słów, wyrażeń i zdań. Dziecko czytające ze zrozumieniem potrafi znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące przeczytanego tekstu. Potrafi odszukiwać w tekście fragmenty odnoszące się do osób, miejsc i zdarzeń, a także potrafi znaleźć w tekście fragmenty związane np. z ilustracją do tekstu. Dzieci, które opanowały technikę czytania ze zrozumieniem, znacznie szybciej się uczą, lepiej i chętniej przyswajają różnego typu informacje, dobrze czują się w szkole. Warto więc ćwiczyć z dziećmi czytanie ze zrozumieniem. My ćwiczymy wspólnie z WIR.


Czytanie ze zrozumieniem to ćwiczenia skierowane do uczniów klasy 1. Ale nic nie stoi na przeszkodzie aby wykonywać ćwiczenia z dziećmi młodszymi umiejącymi czytać (przecież nie ma konieczności pisania odpowiedzi na zadawane pytania do tekstu, dziecko może udzielić odpowiedzi ustnej). 

Teksty napisane są odpowiednio dużą czcionką, skonstruowane według zasady narastania poziomu trudności, mają na celu usprawnianie umiejętności czytania. Pierwsze, proste czytanki zbudowane są z sylab otwartych (i te aktualnie przerabiamy z moją 5latką); kolejne z nieco trudniejszych sylab aż do tekstów z dwuznakami i spółgłoskami miękkimi (te przerabia z kolei mój 7latek). 

Pod każdym tekstem umieszczone są zadania do wykonania. Zadania te przyjmują głównie formę pytania z różną form udzielenia odpowiedzi. Zadania te mają na celu ćwiczenie rozumienia czytanego tekstu.

 
 
 Z zestawu mogą korzystać zarówno nauczyciele – w pracy z uczniami na lekcji oraz rodzice – w ramach domowych ćwiczeń czytania z dzieckiem.


 Czytanie ze zrozumieniem  POLECAMY!

Prześlij komentarz

0 Komentarze