DYSORTOGRAFIA. Symultaniczna nauka poprawnej pisowni.
1 klasa to nie przelewki... o ile na początku roku było łatwo i przyjemnie o tyle w drugim semestrze robi się już trudniej i zdecydowanie mniej przyjemnie. Zaczynają się bowiem dyktanda... początkowo pisane z pamięci, później ze słuchu aż w końcu dochodzą trudności ortograficzne. Jeśli chodzi o mojego pierwszoklasistę to orłem w tej dziedzinie nie jest ;) Cóż nie można być dobrym ze wszystkiego ;) Dlatego też w ramach ćwiczeń zaopatrzyłam się w pomoc dydaktyczną Wydawnictwa WIR.


DYSORTOGRAFIA. Symultaniczna nauka poprawnej pisowni dla dzieci w wieku 7-8 lat

Zestaw ćwiczeń, w którym zastosowano efektywną metodę nauki ortografii polegającą na globalnym zapamiętywaniu wyrazów, nie ma w nim uczenia się zasad ortograficznych. 72 strony ćwiczeń, w których nacisk położono na najczęściej czytane i zapisywane wyrazy przez dzieci w wieku 7-8 lat.

Ortogramy wielokrotnie powtarzają się w różnych typach zadań, co pozwala dzieciom szybko i skutecznie pokonać trudności z prawidłowym zapisem wyrazów. Zapamiętywanie ortogramów oparte jest na zasadzie „prawa pierwszego połączenia". Dzieci w sposób wzrokowy zapamiętują prawidłowy zapis wyrazu, następnie piszą go po śladzie, przepisują, a na koniec samodzielnie podpisują obrazek.

Metodyka postępowania to:
• kilkakrotnie "fotografuj" wyraz (zapamiętaj go wzrokowo),
• wielokrotnie czytaj wyraz na głos (zapamiętaj jego dźwięk),
pisz po śladzie (zapamiętaj ruch prowadzonej ręki),
przepisuj wyraz (koordynuj wzrok z ruchem ręki),
samodzielnie napisz wyraz.

Każde ćwiczenie zaprezentowane jest na osobnej kartce... pojedyncze kartki spięte są ze sobą w taki sposób, aby można je wypiąć, skserować bądź też włożyć do koszulki a dzięki temu ćwiczenia na nich zawarte można rozwiązywać wielokrotnie.


Mojemu pierwszoklasiście spodobała się taka forma nauki :)

DYSORTOGRAFIA. Symultaniczna nauka poprawnej pisowni dla dzieci w wieku 7-8 lat

Prześlij komentarz

0 Komentarze