Kocham czytać

Nauka czytania czeka kiedyś małego bądź nieco starszego malucha. Podobno w zerówkach nie ma obowiązku nauki czytania a w pierwszych klasach dzieci powinny już umieć czytać... takie słuchy mnie dochodzą. Prawda to czy nie? Nie wiem. Na wszelki wypadek aby w przyszłości nauka przychodziła z łatwością bez złości i frustracji, że ta koleżanka czy kolega już umie a ja nadal nie postanowiłam, że rozpoczniemy z Kubą naukę czytania.

Naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Jak to dumnie brzmi ;)
A co to za metoda?  
Metoda krakowska lub jak kto woli metoda sylabowa.

Podstawowym założeniem w proponowanej metodzie jest nauka czytania sylabami. Ja się taką metodą uczyłam czytać i uważam, że jest najlepsza.

Do nauki czytania wyposażyłam Kubę w zestaw książeczek z serii Kocham Czytać.


Kocham Czytać to pakiet 18 zeszytów.Seria Kocham Czytać przeznaczona jest do wczesnej nauki czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz starszych – z wadami wymowy i/lub niezakończonym rozwojem mowy oraz zagrożonych dysleksją.


Zeszyty z zestawu Kocham Czytać pozwalają dziecku: 
- poznać wszystkie litery polskiego alfabetu
- wcześnie rozpocząć naukę czytania 
- zwiększać zasób słownictwa 
- opanować sztukę czytania ze zrozumieniem 
- uczyć się języków obcych 
- przygotować się do pisowni trudnych wyrazów


Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną ma dokładnie określone etapy:

Etap I 

Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej.
Na tym etapie istotna jest kolejność wprowadzania liter: najpierw pojedyncze samogłoski, potem ich sekwencje – najpierw tych samych, np. AAA, EEE, a następnie różnych. Jeśli dziecko opanowało już znajomość samogłosek, stopniowo wprowadzamy nowe spółgłoski (zawsze w sylabach, nigdy w izolacji): p, m, b, l, f, w, t, d czyli sylaby otwarte...

Etap II

  Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów.
Poszerzamy zakres sylab otwartych, wykorzystując nowe spółgłoski: s, z, k, g, j, n. Korzystamy także z zestawów samogłoska + sylaba otwarta (np. ANA, ENE, itp.).

Etap III 

 Czytanie sylab zamkniętych.
Pracujemy na sylabach otwartych i zamkniętych z poznanymi dotychczas spółgłoskami, czyli: p, m, b, l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n.  Nowością na tym etapie będą sylaby zamknięte (np. LOL, NYK, MUK, itp.)

Etap IV 

Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych.
Na tym etapie dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz spółgłoską Ł.

Etap V

  Samodzielne czytanie tekstów.
Ostatni etap oparty jest głównie na samodzielnym czytaniu tekstów, jednak nie oznacza to że przestajemy pracować na materiale sylabowym. Nadal ćwiczymy czytanie sylab otwartych i zamkniętych, tym razem wprowadzając spółgłoski miękkie oraz samogłoski nosowe.  


Ćwiczenia na każdym z pięciu etapów nauki czytania realizowane są według reguły:  
- powtarzanie - odczytujemy sylaby i nakłaniamy dziecko do powtórzenia sekwencji sylab
– rozumienie - wskazujemy sylabę a dziecko ją odczytuje bądź odwrotnie odczytujemy sylabę a dziecko ją wskazuje
– nazywanie - czytanie... raz dziecko uczy dorosłego a raz dorosły dziecko, np. dziecko odczytuje sylaby lub nazywa przedstawione na ilustracjach sytuacje, natomiast my wskazujemy odpowiednią sylabę. Zamiana rol powoduje, ze maluch chętnie powtarza głoski, aby uczyć dorosłego, przy okazji w sposób zabawowy utrwala swoją wiedzę.


W Zeszycie 1. dziecko najpierw odczytuje pojedyncze litery (samogłoski), potem wprowadzone zostają sekwencje liter - najpierw tych samych... dziewczynka śpiewa A A A, potem także różnych... kotek czyta Y I E U O A.


Jest to ważny etap stopniowego przechodzenia od całościowego czytania prawopółkulowego do sekwencyjnego czytania lewopółkulowego.


W Zeszycie 2. dziecko znajduje sylaby naśladujące dźwięki.


Wyrażenia dźwiękonaśladowcze, które znajdują się w powyższym zeszycie, bardzo często występują w języku dzieci dlatego łatwo są identyfikowane drogą słuchową i wzrokową.
Na przykładzie Zeszytu 3. zostaje przedstawiony schemat poznawania przez dzieci zapisu sylab.


Aby ułatwić dzieciakom przyswajanie sylab, opowiadam im co widać na obrazkach np. Ola idzie do żłobka, żegna się z mamą. Jak myślisz co ona mówi? A co jej odpowiada mama? PA PA. To przykładowy tekst na etapie powtarzania.

Patrz jak śpiewają dzieci w przedszkolu. Spróbuj poszukać gdzie jest sylaba MA, tak jak wołał mamusię płaczący Kubuś. A teraz poszukaj sylaby Me, tak jak wołała koza. To przykładowe pytania na etapie rozumienia.


W zeszycie tym czytamy również zestawy - samogłoska + sylaba otwarta. Pojawiają się również sylaby zamknięte.


Tak prezentuje się Zeszyt 3. Pozostałe 15 zeszytów są na ten sam wzór.

Warto po przerobieniu danego zeszytu wprowadzić dziecku zabawy związane z danymi sylabami.
Ja oczywiście Kubie takowe wprowadziłam.

Kuba szukał kurczaczkom mamy...


Karmił bociana żabką o takiej samej sylabie...


Karmił żabki muchami o sylabach zamkniętych...


Dodatkowo do każdego zestawu Kocham Czytać dołączona jest książeczka Kocham uczyć czytać oraz kolorowanka.


Kubuś bardzo polubił te książeczki. Przeglądamy i czytamy je prawie codziennie, w miarę wolnego czasu. Do tej pory przerobiliśmy trzy pierwsze książeczki. Czytamy je na zmianę aby zbytnio nie znudziły się Kubie. Z Olusią czytamy Zeszyt dźwiękonaśladowczy i idzie jej całkiem nieźle.


Z zestawem Kocham Czytać nasza nauka czytania będzie gładka i przyjemna.


Wszystkich zainteresowanych przedstawioną przez nas pomocą dydaktyczną zapraszamy do odwiedzenia Księgarni Netaro.

Powyższe opinie są moimi opiniami i nie każdy musi się z nimi zgadzać :P 

Prześlij komentarz

0 Komentarze